ورق سرد

ورق سرد-کاربرد ورق سرد-انواع ورق سرد-مزایای استفاده از ورق سرد-ورق فولادی

ورق سرد-کاربرد ورق سرد-انواع ورق سرد-مزایای استفاده از ورق سرد-ورق فولادی

بطور کلی برای تهیه محصولاتی با پرداخت سطح خوب و ابعاد دقیق مانند ورق گالوانیزه. تسمه، میله و لوله فلزی آن ها را در حالت سرد نورد می کنند.
بعلت اندازه کوچک تر و استحکام بیشتر ماده (در مقایسه با نورد گرم). قسمت عمده نورد سرد با غلتک های چهار طبقه و خوشه ای یا اقماری تهیه می شود. بنابراین ورق سرد به ورق هایی اطلاق می شود که توسط نورد سرد ایجاد می شود. و ورق سیاه (ورق گرم) به ورق های تولیدی توسط نورد گرم گفته می شود.

کاربرد
در صنعت ورق هایی با ضخامت بالا توسط نورد سرد به ضخامت های پایین تری تبدیل می شود. و به همین دلیل کیفیت ظاهری ورق های تولیدی با نورد سرد اعم از ورق گالوانیزه و قیمت ورق روغنی بسیار مناسب می باشد. به دلیل کیفیت ظاهری مناسب اکثر کاربرد این ورق ها در کارهای مربوط به ظاهر می باشد. از جمله آنها می توان به صنعت خودروسازی، مبلمان اداری، لوازم خانگی، ساخت انواع قفسه، ساخت پانل های غیر قابل انعطاف، مصالح ساختمانی اشاره کرد.

مزایا
مهمترین مزیت ورق گالوانیزه و ورق روغنی که ورق سرد می نامند. مقاومت فوق العاده این ورق ها در برابر فشارهای بالا می باشد. در عمل مهندسان ساختمان برای ساخت مصالحی با مقاومت بالا و استفاده از متریال کمتر از این نوع محصولات استفاده می کنند. با این حال مقاومت بالا تنها خصوصیات بارز این دسته از ورق ها نبوده. و تنوع بالا در رنگ و اندازه سبب آن است که این محصولات در تولید انواع بسیاری محصولات. اعم از صنعت خودرو تا لوازم خانگی و مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار گیرند.

ورق حاصل از نورد گرم می تواند به عنوان یک محصول اتمامی به بازار عرضه می شود و مورد استفاده قرار گیرد. و لیکن در صنایعی نظیر اتومبیل سازی، صنایع خانگی و غیره نمی توان از این نوع محصولات استفاده نمود. به همین دلیل الزامی است که عملیاتی نظیر نورد سرد روی این نوع ورق ها انجام گیرد. به این صورت که ورق های حاصل از نورد گرم پس از شسته شدن در اسید (جهت اکسید زدایی). و عبور از چند قفسه چهار غلتکی کاهش ضخامت پیدا می کنند.

کاهش ضخامت ورق در نورد سرد خصوصاً ورق گالوانیزه و روغنی. به وسیله یک یا چند قفسه نورد رفت و برگشتی و یا چند قفسه نورد تاندم (سلسه ای) صورت می گیرد. هر قفسه نورد شامل یک چارچوب فولادی است که یاتاقانهای غلتک ها در آن جای می گیرد. و نیروی وارد شده به یاتاقانها و حاصل از نیروی نورد را تحمل می کند. به منظور کاهش نیرو و توان، افزایش دقت و یکنواختی ضخامت ورق های نازک از قفسه های چهار غلتکه استفاده می شود.

این قفسه ها شامل غلتک کاری و غلتک پشتیبان است. غلتک های کاری با قطر کمتر به صورت مستقیم با ورق در تماس هستند. و غلتک های پشتیبان با قطر بزرگ تر به منظور جلوگیری از انحراف غلتک های کاری و خمش آن ها استفاده می شوند.

فولاد ساختمانی

ورق سرد-کاربرد ورق سرد-انواع ورق سرد-مزایای استفاده از ورق سرد-ورق فولادی

ورق سرد-کاربرد ورق سرد-انواع ورق سرد-مزایای استفاده از ورق سرد-ورق فولادی

بطور کلی برای تهیه محصولاتی با پرداخت سطح خوب و ابعاد دقیق مانند ورق گالوانیزه. تسمه، میله و لوله فلزی آن ها را در حالت سرد نورد می کنند.
بعلت اندازه کوچک تر و استحکام بیشتر ماده (در مقایسه با نورد گرم). قسمت عمده نورد سرد با غلتک های چهار طبقه و خوشه ای یا اقماری تهیه می شود. بنابراین ورق سرد به ورق هایی اطلاق می شود که توسط نورد سرد ایجاد شده. و ورق سیاه (ورق گرم) به ورق های تولیدی توسط نورد گرم گفته می شود.

کاربرد
در صنعت ورق هایی با ضخامت بالا توسط نورد سرد به ضخامت های پایین تری تبدیل شده. و به همین دلیل کیفیت ظاهری ورق های تولیدی با نورد سرد اعم از ورق گالوانیزه و قیمت ورق روغنی بسیار مناسب می باشد. به دلیل کیفیت ظاهری مناسب اکثر کاربرد این ورق ها در کارهای مربوط به ظاهر می باشد. از جمله آنها می توان به صنعت خودروسازی، مبلمان اداری، لوازم خانگی، ساخت انواع قفسه، ساخت پانل های غیر قابل انعطاف، مصالح ساختمانی اشاره کرد.

مزایا
مهمترین مزیت ورق گالوانیزه و ورق روغنی که ورق سرد می نامند. مقاومت فوق العاده این ورق ها در برابر فشارهای بالا می باشد. در عمل مهندسان ساختمان برای ساخت مصالحی با مقاومت بالا و استفاده از متریال کمتر از این نوع محصولات استفاده می کنند. با این حال مقاومت بالا تنها خصوصیات بارز این دسته از ورق ها نبوده. و تنوع بالا در رنگ و اندازه سبب آن است که این محصولات در تولید انواع بسیاری محصولات. اعم از صنعت خودرو تا لوازم خانگی و مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار گیرند.

ورق حاصل از نورد گرم می تواند به عنوان یک محصول اتمامی به بازار عرضه می شود و مورد استفاده قرار گیرد. و لیکن در صنایعی نظیر اتومبیل سازی، صنایع خانگی و غیره نمی توان از این نوع محصولات استفاده نمود. به همین دلیل الزامی است که عملیاتی نظیر نورد سرد روی این نوع ورق ها انجام گیرد. به این صورت که ورق های حاصل از نورد گرم پس از شسته شدن در اسید (جهت اکسید زدایی). و عبور از چند قفسه چهار غلتکی کاهش ضخامت پیدا می کنند.

کاهش ضخامت ورق در نورد سرد خصوصاً ورق گالوانیزه و روغنی. به وسیله یک یا چند قفسه نورد رفت و برگشتی و یا چند قفسه نورد تاندم (سلسه ای) صورت می گیرد. هر قفسه نورد شامل یک چارچوب فولادی است که یاتاقانهای غلتک ها در آن جای می گیرد. و نیروی وارد شده به یاتاقانها و حاصل از نیروی نورد را تحمل می کند. به منظور کاهش نیرو و توان، افزایش دقت و یکنواختی ضخامت ورق های نازک از قفسه های چهار غلتکه استفاده می شود.

این قفسه ها شامل غلتک کاری و غلتک پشتیبان است. غلتک های کاری با قطر کمتر به صورت مستقیم با ورق در تماس هستند. و غلتک های پشتیبان با قطر بزرگ تر به منظور جلوگیری از انحراف غلتک های کاری و خمش آن ها استفاده می شوند.

Read More